Értesítés építési engedélyezési eljárás lezárásáról – CD/13490-8/2021. számú határozat: 354. sz. főút és 33. sz. főút összekötés I. ütem (354. sz. főút – Vezér utca közötti szakasz) tervezési feladatának elvégzése G9 – Üzemi Hírközlő Hálózat

Közzétéve: 2021. július 19.

Iktatószám: CD/13490-8/2021
Tárgy: HIRDETMÉNY 354. sz. főút és 33. sz. főút összekötés I. ütem (354. sz. főút – Vezér utca közötti szakasz) tervezési feladatának elvégzése G9 – Üzemi Hírközlő Hálózat építési engedélye.               
Ügyintéző: dr. Dezső Angéla
Tel.: (52) 522-131

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. július 15. napján kelt, CD/13490-7/2021. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. július 19.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/13490/2021 354. sz. főút és 33. sz. főút összekötés I. ütem (354. sz. főút – Vezér utca közötti szakasz) tervezési feladatának elvégzése G9 – Üzemi Hírközlő Hálózat Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. július 15. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-131 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2021. július 15.

 

Németh József
hatósági irodavezető