A Médiatanács 686/2021. (VII. 13.) számú döntése

A KMUSZ2021 pályázati eljárás bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 13.

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2021. évi vissza nem térítendő támogatására vonatkozó KMUSZ2021 pályázati eljárásban beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává az alábbi személyeket választja meg:

KMUSZ2021
dr. Lupkovics Gábor
dr. Őszy Tamás
dr. Rékási Róbert Pál
Tóth Péter
Vas Imre

A Médiatanács a KMUSZ2021 pályázati eljárás bírálóbizottságának elnöki tisztségére Vas Imrét választja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízatásának időbeli hatálya 2021. július 14-től 2022. január 15-ig tart.

2.
A Médiatanács az elnök és a tagok megbízási díját feladatvégzés esetén havi bruttó 400 000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági elnök és a tagok megbízási díja a havi teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy

  • döntéséről értesítse a megválasztott bírálóbizottsági tagokat,
  • a megbízási szerződéseket és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az elfogadottak szerint kösse meg,
  • 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság összetételének honlapon történő közzétételéről.