A Médiatanács 705/2021. (VII. 13.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) [KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 13.

A Médiatanács a KUN-MÉDIA Kft. (KARCAG FM) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése alapján, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában.