Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CE/14377-15/2021.: Foktő BK13481v00 Kisfoktő kódnevű antennatartó torony építés külterület hrsz.: 0226/13

Közzétéve: 2021. július 21.

Iktatószám: CE/14377-15/2021.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Dr. Báló-Takács Ágnes
Tel.: 06-62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Foktő BK13481v00 Kisfoktő kódnevű antennatartó torony építés külterület hrsz.: 0226/13 tárgyú közigazgatási eljárásban a 2021.07.20. napján kelt, CE/14377-14/2021. ügyiratszámú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021.07.21.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/14377/2021. Foktő BK13481v00 Kisfoktő kódnevű antennatartó torony építés külterület hrsz.: 0226/13 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.07.20. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában
(6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hivatali időben, előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. július 20.

 

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021.07.21.
Levétel napja: 2021.07.27.