Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CS/16593-3/2021 számú hirdetmény - „VA31416 Vasegerszeg” kódnevű távközlési antennatartó torony építése Vasegerszeg 274 hrsz-on (Tervszám: VA31416)

Közzétéve: 2021. július 21.

Iktatószám: CS/16593-3/2021
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Telefonszám: 99/518-531

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a „VA31416 Vasegerszeg” kódnevű távközlési antennatartó torony építése Vasegerszeg 274 hrsz-on (Tervszám: VA31416) tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

Kifüggesztés napja: 2021.07.21.

Levétel napja: 2026.07.21.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/16593/2021 VA31416 Vasegerszeg” kódnevű távközlési antennatartó torony építése Vasegerszeg 274 hrsz-on (Tervszám: VA31416) DIGI Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 99/518-531 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján az eljárás során meghozott döntésekről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Sopron, 2021.07.20.