A Médiatanács 748/2021. (VII. 20.) számú döntése

Az M-RTL Zrt. kérelme a „Suicide Squad – Az öngyilkos osztag” című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 20.

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a „Suicide Squad – Az öngyilkos osztag” című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó.

A Médiatanács intézkedik 20.000,- Ft, azaz húszezer forint igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeg Médiaszolgáltatónak történő megfizetéséről.