Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/16987-3/2021 sz. hirdetmény - VE-0289 Kővágóörs Pálköve kódnevű 25 méteres monopol vasbeton antennatartó torony építése, 8254 Kővágóörs víztisztító telep 0281/7 hrsz.

Közzétéve: 2021. július 30.

Iktatószám: CS/16987-3/2021
Tárgy: VE-0289 Kővágóörs Pálköve kódnevű 25 méteres monopol vasbeton antennatartó torony építése, 8254 Kővágóörs víztisztító telep 0281/7 hrsz., Hirdetmény
Ügyintéző: Pócza Anna
Tel.: (99) 518-5539

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket VE-0289 Kővágóörs Pálköve kódnevű 25 méteres monopol vasbeton antennatartó torony építése, 8254 Kővágóörs víztisztító telep 0281/7 hrsz., tárgyú építési engedélyezés eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/16987/2021 VE-0289 Kővágóörs Pálköve kódnevű 25 méteres monopol vasbeton antennatartó torony építése, 8254 Kővágóörs víztisztító telep 0281/7 hrsz., Generalcom Kft.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) ügyfélszolgálati időben a (99) 518-000 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

 Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Sopron, 2021. július 30.