A Médiatanács 785/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata [Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (EWTN BONUM)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács az 543/2021. (VI. 8.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2020. évi teljesítésének vizsgálata tárgyában a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. körzeti vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató EWTN BONUM állandó megnevezésű médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált.