A Médiatanács 787/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata [LP Média Kft. („hatoscsatorna”)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács az 545/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy az LP Média Kft. körzeti vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató a „hatoscsatorna” állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. §-a alapján 40.000,- Ft bírsággal sújtja.