A Médiatanács 792/2021. (VII. 27.) számú döntése

A rádiós médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata (Best Rádió Kft. – BEST FM)

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács az 537/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a Best Rádió Kft. körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltató BEST FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 21. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti, az öt évnél nem régebben nyilvánosságra került magyar zenei művek, vagy öt évnél nem régebben készült magyar zenei hangfelvételekre vonatkozó műsorkvóta kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. § alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja.