A Médiatanács 794/2021. (VII. 27.) számú döntése

A rádiós médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata (Közösségi Rádiózásért Egyesület – Spirit FM)

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

  1. A Médiatanács az 539/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a Közösségi Rádiózásért Egyesület kisközösségi rádiós médiaszolgáltató Spirit FM állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 21. § (1) bekezdésében és a 22. § (5) bekezdésben foglaltak szerinti, magyar zenei művekre vonatkozó kvótakötelezettségét a teljes és az éjszakai órák nélküli műsoridőben, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. §-a alapján összesen 20.350,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel a Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 5.000,- Ft bírsággal sújtja.