A Médiatanács 803/2021. (VII. 27.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Radio Plus Kft. (Keszthely 99,4 MHz - helyi)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács a Radio Plus Kft. (Keszthely 99,4 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.