A Médiatanács 816/2021. (VII. 27.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz - helyi)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács a Hegyalja Média Kft. (Tokaj 101,8 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja.