A Médiatanács 824/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban indított hatósági eljárások lezárása tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv - körzeti) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 47.250,- Ft bírsággal sújtja.