A Médiatanács 833/2021. (VII. 27.) számú döntése

A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatások 2021. áprilisi adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett Egyetem tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban]

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács megállapítja, hogy a TELIN Nonprofit Kft. médiaszolgáltató az egyetem tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. április 8-án 19:59:19-től sugárzott „Spirit O’Clock” című műsorszámot követően, 20:31:08-kor közzétett támogatói üzenettel egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.