A Médiatanács 834/2021. (VII. 27.) számú döntése

A TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 11-én 12 óra 8 perces kezdettel sugárzott „Autósport és Formula Ralihíradó” című műsorszámot követő médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. §. (1) bekezdése a) pontjának megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács megállapítja, hogy a TELIN Nonprofit Kft. médiaszolgáltató az egyetem tv állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 2021. március 11-én 12 óra 8 perces kezdettel sugárzott „Autósport és Formula Ralihíradó” című műsorszámot követő médiatartalom közzétételekor egy alkalommal megsértette az Mttv. 33. §. (1) bekezdésének a) pontját, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.