A Médiatanács 835/2021. (VII. 27.) számú döntése

A Trial Média Kft. által üzemeltetett Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 5-11. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 31. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint az Smtv. 20. § (9) bekezdésében foglalt rendelkezések vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít a Trial Média Kft.-vel szemben az Mttv. 31. § (1) bekezdése b) pontjának két alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a Balaton Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. április 9-én 13:59:47 és 14:10:51 óra között sugárzott, valamint április 10-én 3 óra 6 perctől megismételt „Magyar agy” című műsorszámmal kapcsolatban. 

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy 10 napon belül elektronikus úton nyilatkozzon és szolgáltasson adatot arról, hogy a „Magyar agy” című műsorszámban bemutatott termékeket, szolgáltatásokat termékmegjelenítésről szóló megállapodás alapján szerepeltette-e. Ha igen, csatolja az erről szóló megállapodásokat, valamint terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.