A Médiatanács 839/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az Emberi Méltóság Központ kérelme az „Unplanned (Váratlan élet)” című műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) bekezdés] – kérelem visszautasítása

Hatósági döntés dátuma: 2021. július 27.

A Médiatanács az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Emberi Méltóság Központ által az „Unplanned (Váratlan élet)” című műsorszám előzetes korhatári kategóriába történő sorolása iránt benyújtott kérelmét visszautasítja.