Értesítés építési engedély módosításáról – CD/23303-32/2019. számú határozat: Sárrétudvari–Biharnagybajom–Bihardancsháza-Bihartorda, optikai gerinchálózat

Közzétéve: 2021. augusztus 5.

Iktatószám: CD/23303-33/2019.
Tárgy: hirdetmény – Sárrétudvari–Biharnagybajom–Bihardancsháza-Bihartorda optikai gerinchálózat építés építési engedély módosítása
Ügyintéző: Lugosi Péter
Telefonszám: (52) 522-133

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2021. augusztus 05. napján kelt, CD/23303-32/2019. számú határozattal a CD/23303-18/2019. számú építési engedélyt módosította.

A kifüggesztés dátuma: 2021. augusztus 5.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/23303/2019. Sárrétudvari–Biharnagybajom–Bihardancsháza-Bihartorda optikai gerinchálózat építés építési engedélyezése Drávanet Internet Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. augusztus 05. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Debreceni hatósági irodánál (4025 Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00) előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1), bekezdés c) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (7) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.
Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetmény az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és az nmhh.hu honlapon ikerül elhelyezésre.

Debrecen, 2021. augusztus 5.

Németh József
hatósági irodavezető