Értesítés építési engedély megadásáról – K/18823-5/2021. számú határozat: GINOP – 3.4.1 – 15 – 2016 – 00234 – Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése, Keszthelyi járás, Vonyarcvashegy FTTH GPON hálózatépítés 1a

Közzétéve: 2021. szeptember 8.

Iktatószám: K/18823-5/2021.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Mészáros László

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. szeptember 7. napján kelt, K/18823-4/2021. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. szeptember 8.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala K/18823/2021. GINOP – 3.4.1 – 15 – 2016 – 00234 – Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése, Keszthelyi járás, Vonyarcvashegy FTTH GPON hálózatépítés 1a MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.)

A tárgyi ügyben a Hatóság mint I. fokú építési hatóság 2021. szeptember 7. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda hirdetőtábláján és a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu) is.

Pécs, 2021. szeptember 7.