Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás szüneteltetéséről – CS/19007-6/2021 sz. hirdetmény - Sopron Járás GINOP-3.4.1-15-2016-00159 Sopron Rákosi (Pozsonyi út környéke) helyi FTTH optikai kábelhálózat építése II. ütem

Közzétéve: 2021. szeptember 9.

Iktatószám: CS/19007-6/2021
Tárgy: Hirdetmény használatbavételi engedélyezési eljárás szüneteltetéséről
Ügyintéző: Pócza Anna
Tel.: 99/518-539

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021.09.09. napján kelt, CS/19007-5/2021 számú határozattal a használatbavételi engedélyezési eljárás szüneteltetése megtörtént.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021.09.09.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/19007/2021 Sopron Járás GINOP-3.4.1-15-2016-00159 Sopron Rákosi (Pozsonyi út környéke) helyi FTTH optikai kábelhálózat építése II. ütem, (tervszám: 02.01.18/02_BG) Raynet Kft.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.09.09. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Sopron, 2021. szeptember 9.