Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – EE/19490-2/2021. számú határozat: Kiskunlacháza, optikai hálózat, II. ütem (Munkácsy Mihány utca, Határ utca, Toldi Miklós utca)

Közzétéve: 2021. szeptember 10.

Iktatószám: EE/19490-3/2021
Tárgy: Kiskunlacháza optikai hálózat építés II. ütem, Ráckeve SZIP elektronikus hírközlési építmény HV engedélyezési eljárás
Ügyintéző: dr. Papp Zoltán
Tel.: 468 0604
E-mail: papp.zoltán@nmhh.hu
Készült: 2021. szeptember 10.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2020. szeptember 9. napján kelt EE/19490-2/2021 számú határozattal a(z) használatbavételi engedélyt megadta.

Kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. szeptember 10.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/19490/2021 Kiskunlacháza optikai hálózat építés II. ütem, Ráckeve SZIP elektronikus hírközlési építmény (Kiskunlacháza) Munkácsy Mihány utca (761 Hrsz), Határ utca (806 Hrsz), Toldi Miklós utca (777 hrsz) Vodafone Magyarország Távközlési Zrt.. (1098 Budapest Lechner Ödön fasor 6.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1-468-0604 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket – a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli.

A (2) bekezdés alapján a döntés közlésének napja - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság honlapján (nmhh.hu) és hirdetőtábláján is.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Iván Károly vezető építmény-engedélyező munkatárs, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.