A Médiatanács 879/2021. (IX. 7.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárások lezárása [PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. szeptember 7.

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. január 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 731.690,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.

A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 60.000,- Ft bírsággal sújtja.

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltatót felszólítja, hogy a 2021. év január 1. – május 31. közötti időszakra vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen eleget.