A Médiatanács 898/2021. (IX. 7.) számú döntése

Az INFORÁDIÓ Kft. által üzemeltetett INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. szeptember 7.

A Médiatanács megállapítja, hogy az INFORÁDIÓ Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett INFORÁDIÓ állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 88,1 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. április 19-25. közötti működése során hat adásnapon és heti viszonylatban nem sértette meg a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek éjszakai órák nélküli műsoridőhöz viszonyított napi és heti arányára vonatkozó szerződéses kötelezettségét.