Értesítés építési engedély megadásáról – CE/19390-20/2021. számú határozat: Tiszakécske járás, optikai összekötő hálózat fejlesztése, Tiszakécske–Lakitelek viszonylat

Közzétéve: 2021. szeptember 14.

Iktatószám: CE/19390-21/2021.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Dr. Báló–Takács Ágnes
Tel.: 06-62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a KEY TELECOM SZIP Tiszakécskei járás optikai összekötő hálózat fejlesztés Tiszakécske – Lakitelek viszonylat tárgyú közigazgatási eljárásban a 2021.09.13. napján kelt, CE/19390-20/2021. ügyiratszámú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. szeptember 14.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/19390/2021. Key Telecom SZIP Tiszakécskei járás optikai összekötő hálózat fejlesztés Tiszakécske – Lakitelek viszonylat Key Telecom Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/B.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.09.13. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hivatali időben, előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. szeptember 13.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. 09. 14.
Levétel napja: 2021. 09. 20.