Támogatási gyakorlat a legnagyobb eléréssel rendelkező televízióknál (2021. I. félév)

Közzétéve: 2021. szeptember 15.

Bevezetés

A Médiatanács az 1054/2020. (XI. 24.) számú döntésével elfogadta a 2021. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti tervet, melyben feladatként határozta meg a műsor- és műsorszolgáltatás támogatással kapcsolatos információk feldolgozását. Az adatgyűjtés révén jól nyomon követhető a médiaszolgáltatások műsortámogatási gyakorlata, ami egyúttal hatékony eszköznek számít a szponzorüzenetek bemutatására vonatkozó jogszabályok ellenőrzése során is.

Jelen tanulmány 2021 első félévének támogatási gyakorlatát foglalja össze. Tekintettel arra, hogy a vizsgált időszak egybeesett a koronavírus járvány második és harmadik hullámával, nem kerülhetjük meg annak bemutatását sem, hogy milyen hatást gyakorolt a pandémia a műsorszponzorációra.

A vizsgálati minta állandó szereplői a legnagyobb eléréssel rendelkező országos kereskedelmi (RTL Klub, TV2) televíziók, valamint a közszolgálati Duna TV voltak. Mellettük - a vételkörzet alapján – egy-egy hónap erejéig helyet kapott a mintában a Duna World, az M2 és az M5 közszolgálati, valamint az ATV, a Hír TV és a Life TV országos vételkörzetű kereskedelmi televízió is.

2021 első felének főbb tapasztalatai

Féléves összesítésben a vizsgált televíziók 17.373 órát kitevő műsoridejében 1089 szponzorcég 1573 féle támogatói üzenete összesen 74.385 alkalommal került képernyőre. A beazonosított szponzorüzenetek 474 műsorcímhez kapcsolódtak, időtartamuk pedig 6324 percet tett ki. A szpotok hossza 1-28 másodperc között váltakozott, átlagos időtartamuk öt másodpercet tett ki. Legtöbb alkalommal (2352 eset) a Leier Hungaria Kft. által jegyzett támogatói üzenetek kerültek közzétételre. A legtöbb (14.729 eset) támogatói üzenet a TV2 Időjárás-jelentése mellett tűnt fel, míg a leggyakrabban (1689 szpot) előforduló szponzorüzenetnek az NN Biztosító – Készüljön fel velünk a váratlan helyzetekre! elnevezésű szpotja bizonyult.

A támogatói szpotok volumene

2021 első hat hónapjában összesen 74.385 támogatói üzenetet regisztráltunk, ebből a vizsgálati minta állandó szereplői 63.487, míg az egy-egy hónap erejéig szemlézett médiaszolgáltatások 10.898 kereskedelmi üzenetet közvetítettek (1. táblázat).

1. táblázat: A támogatói szpotok volumene médiaszolgáltatásonként, darab (N=74.385)
  Duna TVRTL KlubTV2M1M4 SportM5Pesti TVSláger TVTV4
Január 951 2255 4608     6492      
Február 976 3336 4945 1771          
Március 1110 4275 6464       1821    
Április 1086 3387 6614   444       366
Május 1101 4142 6643            
Június 1229 3957 6408         4  
Összesen 6453 21.352 35.682 1771 444 6492 1821 4 366

A teljes félév során vizsgált televíziók közül a TV2 35.682, az RTL Klub 21.352, míg a Duna TV 6453 támogatói üzenettel jelentkezett. A legtöbb szponzorszpotot a Duna TV júniusban (1229 eset), az RTL Klub márciusban (4275 eset), a TV2 (6643 eset) pedig májusban vonultatta fel.

A koronavírus járvány második majd harmadik hulláma nem mérsékelte a támogatói aktivitást, hiszen adataink szerint a minta állandó szereplői 2020 azonos időszakában 56.958, 2021 első félévében pedig 63.487 szponzorüzenettel jelentkeztek, ami 9,7 százalékos növekedésnek felel meg (2. táblázat, 3. táblázat, 4. táblázat).

2. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása a Duna TV-n 2020. január-június és 2021. január-június között; darab
  20202021Eltérés (db)%
Január 840 951 111 13%
Február 1155 976 -179 -15%
Március 1068 1110 42 4%
Április 985 1086 101 10%
Május 1296 1101 -195 -15%
Június 1111 1229 118 11%
Összesen 6455 6453 -2 0
3. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása az RTL Klubon 2020. január-június és 2021. január-június között; darab
  20202021Eltérés (db)%
Január 3037 2255 -782 -16%
Február 2720 3336 616 23%
Március 2817 4275 1458 52%
Április 2615 3387 772 30%
Május 2363 4142 1779 75%
Június 2544 3957 1413 56%
Összesen 16.096 21.352 5256 33%
4. táblázat: A támogatói szpotok volumenének alakulása a TV2-n 2020. január-június és 2021. január-június között; darab
  20202021Eltérés (db)%
Január 4674 4608 -66 -1%
Február 5868 4945 -923 -16%
Március 6916 6464 -452 -7%
Április 6033 6614 581 10%
Május 5693 6643 950 17%
Június 5225 6408 1183 23%
Összesen 34409 35682 1273 4%

A szponzorüzenetek volumene 2021 első félévében 2020 azonos időszakához viszonyítva a Duna Televíziónál nem változott, az RTL Klub esetében azonban 32,6%-os (16.096 vs. 21.352), a TV2-nél pedig 11,7%-os emelkedést (56.958 vs. 63.487) mutatott.

A támogatói kommunikáció időtartama

A vizsgált televíziók a 17.373 órányi műsorfolyamukban összesen 105 óra 24 percnyi szponzorüzenetet tettek közzé. A minta állandó szereplői közül a TV2 2909 percnyi (1,12%), az RTL Klub 1781 percnyi (0,68%), a Duna TV pedig 558 percnyi (0,21%) támogatást tudhatott magáénak. Az egy hónapig vizsgált csatornák közül a Hír TV 723 perces (1,61%) januári eredménye messze kiemelkedett a vetélytársak közül (5. táblázat).

5. táblázat: A támogatói szpotok időtartama és aránya a műsoridőhöz képest
  Duna TVRTL KlubTV2M1M4 SportM5Pesti TVSláger TVTV4
A vizsgált műsoridő időtartama (perc) 260580 260580 260580 40320 43200 44635 44580 43200 44640
A támogatói üzenetek időtartama (perc) 558 1781 2909 143 38 723 139 0 31
A támogatói üzenetek műsoridőre vetített aránya (%) 0,21% 0,68% 1,12% 0,35% 0,08% 1,61% 0,31% 0 0,06%

A legnagyobb televíziók közül a támogatói üzenetek műsoridőre vetített aránya 2021 első felében a Duna TV esetében nem változott, ellenben az országos kereskedelmi csatornáknál a 2020-as visszaesést követően ismét emelkedésnek indult (6. táblázat).

6. táblázat: A támogatói szpotok időtartamának alakulása a műsoridőre vetítve 2019, 2020 és 2021 első félévében
  Duna TVRTL KlubTV2
2019 0,22% 0,63% 1,23%
2020 0,22% 0,49% 1,05%
2021 0,21% 1,05% 1,12%

A támogatói kommunikáció módozatai

A szponzorcégek/márkák szerepeltetésekor a médiaszolgáltatásnak be kell tartania az Mttv. 26. § (3) bekezdésében foglaltakat. Eszerint a támogatói üzenet megjelenítése – a műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon – a műsorszámmal egyidejűleg, a műsorszámot megelőzően és a végét követően történhet. Ezt a klasszikus megjelenési formát választotta a hirdetők túlnyomó többsége.

A fentiektől eltérően, három produkció esetében a támogató cég/brand neve már a műsor címében is helyet kapott. A névszponzorációként ismert megoldás a TV2 műsorpalettáján a Szerencsejáték Zrt. (177 eset) és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (396 eset) miniprogramjának, illetve a Duna TV és Duna World Ridikül című talk-showjának (267 eset) kapcsán fordult elő.

A támogatás és a termékmegjelenítés határán helyezkedik el a díj- és nyereménytárgyak bemutatása, amikor rövid ismertetés céljából megjelenhet a díj vagy a nyeremény, azonban a reklám fogalmi kritériumai ekkor sem valósulhatnak meg. Féléves összesítésben 8591 díj- és nyereménybemutatást azonosítottunk be, ami a vizsgált időszak támogatói üzeneteinek 11,5 százalékát fedte le. A minta állandó szereplői közül a Duna TV 2841 nyereményüzenete a feltárt szponzori kommunikáció 44 százalékának felelt meg, ugyanez az arány az RTL Klub esetében (1484 szpot) 6,9 százalékot, a TV2-nél pedig (3419 szpot) 9,5 százalékot tett ki. Az egy-egy hónap erejéig vizsgált televíziók közül az M5 323, az ATV 264, a Duna World 226, a Life TV 33, a Hír TV pedig egy díj- és nyereményüzenetet közvetített. Közülük az M5 szinte kizárólag ezt a támogatói metódust alkalmazta, hiszen a bemutatott támogatói kommunikáció 88 százalékát tették ki azok a nyereményüzenetek, amelyek az Ön is tudja? című kvízműsorhoz kapcsolódtak.

A díj- és nyereménytárgyról szóló üzeneteket 357 cég jegyezte, felajánlásaikat pedig 440 féle szpottal kommunikálták. E cégek (7. táblázat) illetve a leggyakrabban előforduló szpotok sorrendjét (8. táblázat) az alábbi táblázatok foglalják össze:

7. táblázat: A legtöbb díj- és nyereménytárgy bemutatásával szereplő cég – Top 10
Díjat, nyereményt felajánló cégMegjelenés esetszáma
Pharmaherb Kft – Györgytea Kft – Diabess Kft – A büki füvesember Gyógynövényekkel az Egészségért Egyesület 483
Ever&Ever Kft. 306
Ridikül Magazin Kft. 267
Grape-Vine Kft. 242
Best Apartment’s Szeged 231
I.D.C. Hungaria Zrt. 210
Kairosz Könyvkiadó 167
Tessloff Babilon Kft. 161
Wellis Magyarország Zrt. 159
Koltai Viktor e.v. 149
8. táblázat: A leggyakrabban bemutatott díj- és nyereménytárgy üzenetek – Top 10
Díjat, nyereményt felajánló cégMegjelenés esetszáma
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember - gyógynövényes szakkönyv- és teaválogatás 476
SD36 súlycsökkentő csomag 275
La Fiesta borválogatás 274
Ridikül Magazin féléves előfizetés 267
Best Apartment’s Szeged – egy éjszakás családi feltöltődés 231
Kairosz Könyvkiadó – könyv csomag 167
Wellis vásárlási utalvány 159
Air7 tüdővitamin csomag 149
Dia-Wellness és Paleolit termékekből álló ajándékcsomag 132
Genix kapszula csomag 128

A nyereményt bemutató hirdetések 42 műsorcímre irányultak, a legtöbb a Duna TV Család-barát (2157 szpot), a TV2 Exatlon Hungary (1151) és az RTL Klub Reggeli (960) magazinjához kötődött. A legtöbb nyereményt a gyógyhatású készítmények (1622 szpot), a szabadidő (1517) és az élelmiszer (1310) szektor képviselői ajánlották fel. Megjegyezzük, hogy hét cég rugalmasan igazodott a megváltozott körülményekhez, amikor kifejezetten a Covid-19-hez kapcsolható nyereményt (pl. Sterillium fertőzés megelőzési védőcsomag, Tiens multifunkcionális fertőtlenítő készülék, Goviral arcmaszk válogatás, vagy IQB Medical két főre szóló koronavírus szűrés) ajánlott fel.

A támogatói megjelenésnek közkedvelt formája az ún. miniprogram. A miniprogramok informáló, legtöbbször edukációs célú műsorelemek, melyek főbb jellemzőjeként említhető, hogy időtartamuk 60 másodperc, és indirekt módon jelenik meg bennük a támogató cég/termék üzenete. A vizsgált időszakban 17 féle miniprogramot regisztráltunk, amelyek a TV2 (2568), a Duna TV (83) és az ATV (40) kínálatában kaptak helyet (9. táblázat):

9. táblázat: 2020 második felében beazonosított miniprogramok – Top 10
CsatornaA miniprogram címeTámogatóEsetszám
TV2 Pollenjelentés Media Pharma Hungary Kft. 632
TV2 A bírósági végrehajtó jogai Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 395
TV2 Tudatos internethasználat www.szallas.hu 270
TV2 Szerencsejáték Zrt. Szerencsejáték Zrt. 176
TV2 Online ügyintézés Magyarország Kormánya 114
TV2 Követelésérvényesítés Országos Közjegyzői Kamara 126
TV2 Közjegyző előtti egyezség Országos Közjegyzői Kamara 121
TV2 Végintézkedés Országos Közjegyzői Kamara 118
TV2 Bérleti Szerződés Országos Közjegyzői Kamara 116
TV2 Együttműködés a bírósági végrehajtásban Magyar Bírósági Végrehajtói Kar 96

A támogatói üzenetek megjelenési formái

A támogatói üzeneteket a megjelenésük alapján két csoportba soroltuk: „álló”besorolást kaptak (34.739 szpot) azok, amelyeknél csupán a szponzorcég neve, esetleg logója tűnt fel egy-egy állóképen (10. táblázat). Azok a megjelenítések, amelyekhez a megnevezés mellett valamilyen kreatív elem is társult (pl. animáció vagy más grafikai megoldás, a támogató termékének jelenetbe helyezése, híres ember szerepeltetése), „mozgó” minősítést kaptak (29.514 eset).

10. táblázat: A támogatói üzenetek megjelenési formái, darab (N=74385)
  Duna TVRTL KlubTV2M1M4 SportM5Pesti TVSláger TVTV4
Álló 5309 12647 17786 1474 315 5205 1765 4 366
Mozgó 1144 8705 17896 297 129 1287 56 0 0

A támogatói üzenetek hossza és gyakorisága

A szponzorcégek üzeneteinek hossza 1-28 másodperc között váltakozott, átlagosan pedig öt másodpercet tett ki. A leghosszabb (28 mp) a Crocs papucs megjelenítése volt, amely a TV2 Exatlon Hungary vetélkedőjéhez kapcsolódott. Ezzel szemben 7573 esetben a kereskedelmi üzenet csupán 1-3 másodperc terjedelmű volt és kizárólag a támogató cég nevét/logóját tartalmazta.

2021 első hat hónapjában 1573 féle támogatói üzenettel szerepeltek a hirdetők. Szponzorüzeneteik közül 348 csak egy-két alkalommal fordult elő, ezzel szemben négy szpot ezret is meghaladó esetszámban került közzétételre (11. táblázat).

11. táblázat: A leggyakrabban szereplő támogatói üzenetek – Top 10
Támogatói üzenet elnevezéseMegjelenés esetszáma
NN Biztosító - Készüljön fel velünk a váratlan helyzetekre! 1689
Murexin - tökéletes fuga minden időben 1265
Stavmat + Mindent egy kézből! 1169
Austrotherm hőszigetelő anyagok 1000
Leier tégla – Minden részletében Leier. Egy életre szól! 973
Baumit hideg burkolási rendszer 848
Griff Collection 810
Seat 761
Stadler emeletes KISS motorvonat 729
Szerelvénybolt.hu – Az épületgépészet kis- és nagykereskedője 715

A támogató cégek száma

A hat hónap során összesen 1089 támogató céget azonosítottunk be (12. táblázat), közülük 208 (23,2%) mindössze egy-három alkalommal került képernyőre, ezzel szemben tizenegy ezret is meghaladó esetszámban (13. táblázat) szólt a nyilvánossághoz.

16028466061576531114
12. táblázat: A támogatói üzenetet jegyző cégek száma médiaszolgáltatásonként
Duna TVRTL KlubTV2M1M4 SportM5Pesti TVSláger TVTV4
13. táblázat: A leggyakrabban előforduló támogató cégek – Top 10
Támogató cégMegjelenés esetszáma
Leier Hungaria Kft. 2352
Austrotherm Kft. 2207
Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Kft. 1945
Baumit Kft. 1717
NN Biztosító Zrt. 1689
Porsche Hungaria Kft. 1413
Ever&Ever Kft. 1302
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 1277
Murexin Kft. 1273
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 1108

2019 és 2020 azonos időszakával összevetve a Duna Televíziónál és az RTL Klubnál csökkent, a TV2-nél viszont növekedett a szponzorok száma 2021 első felében (14. táblázat).

14. táblázat: A támogató cégek számának alakulása 2019, 2020 és 2021 első félévében
  Duna TVRTL KlubTV2
2019. I. félév 185 417 539
2020. I. félév 162 285 510
2021. I. félév 160 284 660

Csatornahűség

A műsortámogatásban részt vevő cégek meghatározó többsége (896 cég, 82,2%) csupán egy televíziónál kötelezte el magát, ezzel szemben az Agrárminisztérium, a Diego, a MOL, az NKFI Hivatal, a Spar és a Wellis négy televízió kínálatában is feltűnt támogatóként a félév során.

A legtöbb műsoridőt vásárló támogatók

19 hirdető egy órát is meghaladó műsoridő felett rendelkezett féléves vetítésben, de közülük is kiemelkedett az NN Biztosító (4:29:14 óra), a Leier (3:31:00 óra), a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. (2:33:34 óra) és a Griff (2:03:08 óra) aktivitása.

A legtöbb támogatót vonzó műsorszám

A műsortámogatást jegyző 1089 társaság közül 88 az RTL Klub Reggeli, 83 a TV2 Trendmánia, 79 a TV2 Exatlon Hungary vetélkedő bemutatását segítette elő (15. táblázat).

15. táblázat: A legtöbb támogató céget vonzó műsorszám – Top 10
MédiaszolgáltatásA műsorszám címeA műsorszámot támogató cégek száma
RTL Klub Reggeli 88
TV2 Trendmánia 83
TV2 Exatlon Hungary 79
TV2 Több mint testőr 73
TV2 Életmódi 71
Duna TV Család-Barát 59
TV2 Életmódi Plusz 58
RTL Klub Fókusz 56
TV2 Mokka 50
TV2 Időjárás-jelentés 46

A legtöbb támogatói kontaktussal érintett műsorszám

A támogatási gyakorlatot feltérképező vizsgálat szerint 2021 első felében a TV2 Időjárás-jelentéséhez (14.734 db) és az RTL Klub prognózisához (5530 db) kötődött a legtöbb támogatói aktivitás. E téren szokatlan, hogy egy mindössze egy hónap erejéig elemzett televízió programja (Hír TV - Időjárás-jelentés, 4022 db) ugyancsak helyet kapjon az élbolyban (16. táblázat).

16. táblázat: A legtöbb támogatói kontaktussal érintett műsorszám – Top 10
MédiaszolgáltatásA műsorszám címeA műsorszámot támogató cégek száma
TV2 Időjárás-jelentés 14734
RTL Klub Időjárás-jelentés 5530
Hír TV Időjárás-jelentés 4022
RTL Klub Reggeli 3392
TV2 Exatlon Hungary 3297
Duna TV Család-Barát 2592
RTL Klub A Konyhafőnök 2177
RTL Klub Keresztanyu 2142
RTL Klub Fókusz 2004
TV2 Több mint testőr 1574

A támogatói üzenetben szereplő termékek és szolgáltatások szektor szerinti megoszlása

A támogatói üzenetek kategorizálásakor a Nielsen Közönségmérés Kft. módszerét vettük alapul, azaz főszektor szintjén is besorolásra kerültek a szpotban szereplő termékek és szolgáltatások. A reklámköltésekről szóló kutatások szerint 2021 első felében a gyógyhatású készítmények, a kereskedelem és az élelmiszer szektor képviselői költötték a legtöbbet direkt reklámra. Ezzel a sorrenddel nem mutat egyezőséget a támogatásra legtöbbet invesztáló szektorok élmezőnye. Az adatok szerint megőrizte régóta tartó vezető pozícióját az ipar/mezőgazdaság szektor (14.892 kontaktus), köszönhetően az építőipar kimagasló aktivitásának. A második helyre a kereskedelem szektor képviselői kerültek (7076 kontaktus), közülük a legtöbbet invesztálók az e-kereskedelmet reprezentálták. A közlekedési szektor képviselői kerültek a harmadik helyre (6944 kontaktus), amelyen belül a kőolajipari termékek előállítói/forgalmazói számítottak meghatározónak (1. ábra).

1. ábra: A támogatói üzenetben feltűnő termék és szolgáltatás szektor szerinti megoszlása 2021 első félévében (N=74385). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

17. táblázat az 1. ábrához: A támogatói üzenetben feltűnő termék és szolgáltatás szektor szerinti megoszlása 2021 első félévében (N=74385)
Termék/szolgáltatásMegjelenés
Ipar/mezőgazdaság 15705
Kereskedelem 7076
Közlekedés 6944
Gyógyhatású készítmények 6863
Szolgáltatás 6501
Élelmiszer 6382
Öltözködés-kiegészítők 3791
Szabadidő 3323
Élvezeti cikk 3292
Pénzintézetek 2780
Tömegtájékoztatás 2390
Besorolatlan 1891
Lakásfelszerelés 1802
Szépségápolás 1713
Háztartási cikk 1536
Háztartási gép 1232
Telekommunikáció 769
IT 127
Szórakoztató elektronika 100
Babaápolás 98
Oktatás 69
Irodafelszerelés 1

Érdemes megjegyeznünk, hogy 2019 és 2020 első felében az ipar/mezőgazdaság szektor mellett a szolgáltatás és a szabadidő szektor képviselői is a lista élén helyezkedtek el. E két utóbbi szektorra jellemző mérséklődő szponzori aktivitás egyértelműen a járványhelyzet következményeként írható le (vendéglátóhelyek bezárása, utazási, pihenési és szórakozási lehetőségek beszűkülése).

Felmérésünk során azt is vizsgáltuk, hogy a napi fogyasztási cikkek (FMCG) előállítói mekkora súllyal szerepeltek a támogatók között. Az FMCG-szektorokba tartozók összesen 19.884 támogatói szpottal képviseltették magukat a vizsgált időszakban. Ebben a rangsorban a gyógyhatású készítmények (6863), az élelmiszerek (6382) és az élvezeti cikk (3292) kerültek a lista élére. 2020 első felében az FMCG-szektorok képviselői 16.594 támogatói szpottal, míg a pandémiát megelőző év azonos időszakában 16.792 szpottal rendelkeztek. A három időszak összevetésekor kirajzolódik, hogy az FMCG-termékek előállítói - a szépségápolási cikkek kivételével - növelni tudták a jelenlétüket (2. ábra).

2. ábra: A támogatói üzenetben feltűnő FMCG-termékek szektor szerinti megoszlása 2019, 2020 és 2021 első felében. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

18. táblázat a 2. ábrához: A támogatói üzenetben feltűnő FMCG-termékek szektor szerinti megoszlása 2019, 2020 és 2021 első felében
  201920202021
Babaápolás 230 15 98
Háztartási cikk 1057 896 1536
Szépségápolás 1783 1835 1713
Élvezeti cikk 2943 2820 3292
Élelmiszer 6188 4663 6382
Gyógyhatású készítmények 4591 6365 6863

A támogatásokkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy tizenegy hirdető gyorsan alkalmazkodott a járványhelyzet jelentette kihívásokhoz, hiszen január-június között 19 féle szponzorüzenetben a pandémiához igazodó tartalmakat jelenítettek meg összesen 552 alkalommal (19. táblázat).

19. táblázat: A Covid-19-re utaló támogatói üzenetek
ÜzenetAlkalom
Immun 4 - biztosíték, védettség, egészség 142
Sterillium fertőzés megelőzési védőcsomag nyeremény 125
Roland.hu - maszkos férfi 106
Pécsimaszk - maszkok és szemüveg 64
Immunetec 19
Roland.hu - maszkos nő 19
Tiens - multifunkcionális fertőtlenítő készülék nyeremény 14
Hartmann 13
Immun 4 - immunerősítő kapszula nyeremény 10
Karsai - maszkos nő 10
Primacovid-koronavírus gyorsteszt 10
IQB Medical 8
Goviral arcmaszk válogatás nyeremény 5
Immunetec alkoholmentes kézfertőtlenítő krém 2

A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között

A vizsgálati minta állandó szereplői közül a Duna TV a legtöbb támogatói üzenetet (1093) szombaton tette közzé (16,9%), az RTL Klubnál 3872 kontaktussal (18,1%) a keddek, míg a TV2-nél a szerdák (5893 - 16,5%) számítottak meghatározónak (3. ábra).

3. ábra: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

20. táblázat a 3. ábrához: A támogatói üzenetek megoszlása a hét napjai között (N=63487)
  Duna TVRTL KlubTV2
hétfő 770 3210 4880
kedd 1063 3872 5859
szerda 1039 3736 5893
csütörtök 961 3553 5876
péntek 950 3325 5566
szombat 1093 2096 4115
vasárnap 577 1560 3493

A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása

Idősoros adataink azt támasztják alá, hogy tendencia-szerűen a reggeli-délelőtti órákban mutatják be a legtöbb támogatói kommunikációt a televíziókban. Ez alól 2021 első fele sem jelentett kivételt, hiszen ezúttal is a reggel 7-9 óra közötti időintervallum számított meghatározónak, ekkor került képernyőre az összes szponzorüzenet közel 20 százaléka (19,6%). Az idősáv jelentőségét a támogatási szempontból kimagaslóan eredményes reggeli magazinok (Reggeli és Mokka), a számos időjárás-jelentés, és A Konyhafőnök (reality), illetve a Keresztanyu c. sorozat ismétlései biztosították (4. ábra). A TV2-nél kiugróan magas esetszámot regisztráltunk a 12-13 óra közötti időintervallumban. Ennek az idősávnak a jelentőségét (4796 kontaktus) a Több mint testőr, az Életmódi, a Poggyász, a Trendmánia, a Fald fel!, az Életmódi Plusz, az Innovátor és a Super Car magazinok ismétlései biztosították.

4. ábra: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása (N=63487). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

21. táblázat a 4. ábrához: 4. ábra: A támogatói üzenetek műsorórák szerinti megoszlása (N=63487)
  Duna TVRTL KlubTV2
0-1 óra 9 438 228
1-2 óra 0 431 33
2-3 óra 33 480 21
3-4 óra 1 34 591
4-5 óra 569 0 889
5-6 óra 597 0 267
6-7 óra 335 1537 3637
7-8 óra 38 2373 3682
8-9 óra 217 2296 3881
9-10 óra 123 442 483
10-11 óra 976 254 1353
11-12 óra 889 719 3519
12-13 óra 102 827 4796
13-14 óra 287 921 654
14-15 óra 98 1314 215
15-16 óra 79 993 159
16-17 óra 126 862 1104
17-18 óra 710 644 2919
18-19 óra 406 505 703
19-20 óra 250 1250 1692
20-21 óra 209 1746 1655
21-22 óra 295 2195 1764
22-23 óra 77 699 922
23-24 óra  27 392 515

A támogatott műsorszámok műfaja

A Duna Televízió, az RTL Klub és a TV2 műsorkínálatában beazonosított támogatói kontaktusok az alábbi műfaji kategóriákhoz kötődtek (5. ábra).

5. ábra: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsor műfaja szerint. Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

22. táblázat az 5. ábrához: Szponzorüzenetek megoszlása a támogatott műsor műfaja szerint
A támogatott műsor műfajaMegjelenés
időjárás-jelentés 20806
magazin – reggeli információs 7362
film – sorozat 5371
játék, vetélkedő 4306
reality 3530
egyéb információ 3041
magazin – életmód 2991
miniprogram 2652
magazin – szolgáltató 2352
film – mozi 2190
gasztronómiai műsor 1664
magazin – autós 1398
szórakoztató műsor 944
magazin – utazási 765
animáció 630
magazin – szórakoztató 591
magazin – tudományos  503
talk-show 469
egyéb  435
egyéb zenei műsor 324
film – ismeretterjesztő 266
magazin – egészségügyi 249
szappanopera 188
szerencsejáték-sorsolás 170
érdekvédelmi riport 163
művészet, kulturálishírek, riport, interjú 122

A 2020 azonos időszakában mért adatokat összevetve az idei értékekkel kirajzolódik, hogy ezret meghaladó esetszámban növekedett a támogatói üzenetek volumene a reality-k (+2735), az egyéb információk (+2318) és a játékok, vetélkedők (+1425) környezetében (6. ábra). A növekedést részben magyarázhatja, hogy a saját gyártású, szponzorfinanszírozott produkciók előállítását már nem befolyásolták kedvezőtlenül a pandémia második és harmadik hullámával összefüggő korlátozó intézkedések.

6. ábra: Szponzorüzenetek volumenének változása a támogatott műsorszámok műfaja szerint (2020 január-június és 2021 január-június között). Az ábrázolt adatok a kép alatti táblázatban érhetők el.

23. táblázat a 6. ábrához: Szponzorüzenetek volumenének változása a támogatott műsorszámok műfaja szerint (2020 január-június és 2021 január-június között)
  20212020Különbség
egyéb információ 3041 723 2318
film - mozi 2190 2602 -412
film - sorozat 5371 1346 4025
gasztronómiai műsor 1664 839 825
játék, vetélkedő 4306 2881 1425
magazin - életmód 2991 3458 -467
magazin - reggeli információs 7362 8820 -1458
reality 3530 795 2735
szappanopera 188 1346 -1158
szórakoztató műsor 944 1346 -402

A fentiekkel ellentétben erőteljes visszaesés következett be a reggeli szolgáltató magazinoknál (-1458) és a szappanoperáknál (-1158).

Összefoglalás

2021 első hat hónapjában kilenc televízió 17.373 órányi műsoridejében 74.385 szponzorüzenetet azonosítottunk be. A legnagyobb eléréssel rendelkező televíziók összesen 63.487 szpottal jelentkeztek, közülük a TV2 vonultatta fel a legtöbbet (35.682 szpot), majd az RTL Klub (21.352 szpot) és a Duna TV (6453 szpot) következett a sorban. A támogatásokra biztosított idő teljes műsoridőre vetített aránya a Duna TV esetében 0,21, az RTL Klubnál 0,68, a TV2-nél pedig 1,12 százalékot ért el.