Értesítés építési engedély megadásáról – CM/15042-18/2021. számú határozat: Távközlési antennatartó acél torony Pásztó település, NO31468v00 21-es út kódnevű, hrsz.: 0189/42 használatbavételi engedélyezési ügye

Közzétéve: 2021. szeptember 24.

Iktatószám: CM/15042-18/2021.
Tárgy: Távközlési antennatartó acél torony Pásztó település, NO31468v00 21-es út kódnevű, hrsz.: 0189/42 elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési ügye
Ügyintéző: Hocza Ferenc
Tel.: +36 46 555 524
E-mail: hocza.ferenc@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. szeptember 24. napján kelt, CM/15042-17/2021. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. szeptember 24.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/15042/2021. Távközlési antennatartó acél torony Pásztó település, NO31468v00 21-es út kódnevű, hrsz.: 0189/42 használatbavételi engedélyezési ügye DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. szeptember 24. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-524 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. szeptember 24.

 

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. szeptember 24.

Levétel napja: 2021. szeptember 30.