A Médiatanács 927/2021. (IX. 14.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. áprilisi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a TELEKOM BÉKÉS Kft. által üzemeltetett 90.5 Gyula Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Gyula 90,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban]

Hatósági döntés dátuma: 2021. szeptember 14.

A Médiatanács megállapítja, hogy a TELEKOM BÉKÉS Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett 90.5 Gyula Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Gyula 90,5 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. április 3. napján sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.