A Médiatanács 936/2021. (IX. 14.) számú döntése

A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021. II. negyedév) [a Trial Média Kft. (Balaton Televízió)]

Hatósági döntés dátuma: 2021. szeptember 14.

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 10. § (7) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában a Trial Média Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben, a 2021. június 17-én közzétett internetes honlapján a műsorát közlő tartalommal kapcsolatban, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.