A Médiatanács 986/2021. (IX. 28.) számú döntése

A Közösségi Rádiózásért Egyesület rádiós médiaszolgáltató 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata (Budapest 87,6 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság)

Hatósági döntés dátuma: 2021. szeptember 28.

A Médiatanács az Mttv. 155. § (3) bekezdés a) pontja alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Közösségi Rádiózásért Egyesület médiaszolgáltatóval szemben a 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában az 539/2021. (VI. 8.) számú végzéssel indított hatósági eljárásban adatszolgáltatásra kötelezi a médiaszolgáltatót.