A Médiatanács 994/2021. (IX. 28.) számú döntése

A PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. által üzemeltetett PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. július 5-én sugárzott és öt alkalommal megismételt „Boomerlázadás” című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. szeptember 28.

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít a PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft. Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének összesen hat alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán 2021. július 5-én sugárzott és öt alkalommal megismételt „Boomerlázadás” című műsorszámmal kapcsolatban.

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.