Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/22964/2021: Esztergom, külterület (hrsz.: 0930/2), Csenkei Vantage (Vodafone) bázisállomás építése

Közzétéve: 2021. október 11.

Iktatószám: CS/22964-3/2021
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Telefonszám: 99/518-531
Készült: 2021.10.11

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdésealapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket az Esztergom külterület hrsz: 0930/2 - Csenkei Vantage (Vodafone) bázisállomás építése (Tsz.:21085-ÉE-V2) tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés dátuma: 2021. október 11. A levétel napja: 2021. november 11.

Az eljárás adatai
Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/22964/2021 Esztergom külterület hrsz: 0930/2 - Csenkei Vantage (Vodafone) bázisállomás építése (Tsz.:21085-ÉE-V2) Wonke Péter – Sekli Bt. (1126 Budapest, Hollósy Simon u. 25.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 99/518-531 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.
A Hatóság az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján az eljárás során meghozott döntésekről készült közleményt közhírré teszi.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.