Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – EE/23014/2021: Szigethalom, Sport u., a PE15546 Szigethalom kódnevű távközlési torony

Közzétéve: 2021. október 12.

Iktatószám: EE/23014-2/2021
Tárgy: hirdetmény
Készült: 2021. 10. 08.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket Távközlési antennatartó acél torony – PE15546 Szigethalom tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala EE/23014/2021 Távközlési antennatartó acél torony – PE15546 Szigethalom (Szigethalom, Sport u. hrsz:549) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ( 1134 Budapest, Váci út 35.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) hivatali időben, a 1-468-07-57 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket – a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2)   Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az [elsőfokú] eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2021. 10. 08.
Levétel napja: 2021.10.13.