Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – K/23330/2021: a ZA17342 Hahót kódnevű távközlési torony

Közzétéve: 2021. október 14.

Iktatószám: K/23330-3/2021.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Krasecz Csaba
Tel.: 72/508-845

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a kérelmére ZA17342 Hahót kódnevű Digi Kft. távközlési antennatartó acél torony tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Kifüggesztés napja Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2021. október 14. K/23330/2021 ZA17342 Hahót kódnevű Digi Kft. távközlési antennatartó acél torony DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88.§ (1) bekezdés c. pontjának és (2) bekezdésének figyelembevételével - hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) hirdetőtábláján és a Hatóság honlapján (nmhh.hu) is.

Pécs, 2021. október 13.

dr. Schäffer Anita
építésügyi csoportvezető