Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CE/19982-17/2021.: Kecskemét FTTH Belváros, Homokdomb irány-lefedő hálózat

Közzétéve: 2021. október 14.

Iktatószám: CE/19982-17/2021.
Tárgy: építési engedély módosító határozatának kiadásáról - HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Dr. Báló–Takács Ágnes
Tel.: 06-62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Kecskemét FTTH Belváros, Homokdomb irány-lefedő hálózat tárgyú közigazgatási eljárásban a 2021.10.06. napján kelt, CE/19982-15/2021. ügyiratszámú határozattal az építési engedélyt megadta. Az építési engedély határozatban adminisztrációs elírás történt, amit a Hatóság a CE/19982-16/2021. számú határozatában 2021.10.12. napján módosított.

A kifüggesztés dátuma: 2021.10.14.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/19982/2021. Kecskemét FTTH Belváros, Homokdomb irány-lefedő hálózat Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.10.12. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. október 13.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021.10.14.
Levétel napja: 2021.10.20.