A Médiatanács 1010/2021. (X. 5.) számú döntése

A Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 5.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 2021. március 31. napjától történő használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 952/2021. (IX. 21.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt., és az 15709‑6/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) és 64. § (4) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az 15871‑9/2021. iktatószámú előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a Székesfehérvár 96,1 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Katolikus Rádió Zrt. Cece 91,6 MHz + Tihany 97,6 MHz médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként.