A Médiatanács 1011/2021. (X. 5.) számú döntése

A Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 5.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 2021. március 31. napjától történő használatára 2021. június 4-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 953/2021. (IX. 21.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt. és a PJ/15871‑8/2021. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és 64. § (4) bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a Kiskőrös 91,7 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Katolikus Rádió Zrt. Cece 91,6 MHz + Tihany 97,6 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként 2022. március 31. napjától.