A Médiatanács 1012/2021. (X. 5.) számú döntése

A GYULA TV Kft. (5700 Gyula, Petőfi tér 1.) médiaszolgáltató kérelme Gyula TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 5.

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva – közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el a GYULA TV Kft. (5700 Gyula, Petőfi tér 1.) médiaszolgáltató Gyula TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.