A Médiatanács 1018/2021. (X. 5.) számú döntése

A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatások 2021. júniusi adásainak vizsgálata – a "KÖLCSEY" Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kölcsey TV állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. június 17-ei műsorainak vizsgálata [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 5.

A Médiatanács megállapítja, hogy a "KÖLCSEY" Nonprofit Kft. médiaszolgáltató a Kölcsey TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. június 17-én 19:22:48-kor sugárzott támogatói megnevezés közzétételekor egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.