A Médiatanács 1038/2021. (X. 13.) számú döntése

Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. júliusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése a VLNC FM Rádió Kft. által üzemeltetett 90.4 Best FM (Velence Meleg-hegy 90,4 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson]

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 13.

A Médiatanács megállapítja, hogy a VLNC FM Rádió Kft. az általa üzemeltetett 90.4 Best FM (Velence Meleg-hegy 90,4 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. június 16-i adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.