Értesítés építési engedély hatályának meghosszabbításáról – CM/13144-5/2020. számú határozat: Mezőkövesd, GINOP-3.4.3.-VEKOP-15

Közzétéve: 2021. október 22.

Iktatószám: CM/13144-6/2020
Tárgy: hirdetmény – MVM NET Zrt. Hálózat tervezése Észak-Magyarországi Régió-3, Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése MEZŐKÖVESD - GINOP-3.4.3.-VEKOP-15 építési engedélyezési ügye
Ügyintéző: Mezeiné Galuska Judit
Tel.: 46/555-522

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. október 22. napján kelt, CM/13144-5/2020. számú határozattal az építési engedély hatályát meghosszabbította.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. október 22.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai
Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/13144/2020 MVM NET Zrt. Hálózat tervezése Észak-Magyarországi Régió-3, Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése Mezőkövesd - GINOP-3.4.3.-VEKOP-15 építési engedélyezési ügye MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. október 22. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-522 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. október 22.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. október 22.
Levétel napja: 2021. október 28.