A Médiatanács 1054/2021. (X. 20.) számú döntése

Az Mttv. 136. § (8) bekezdése alapján létrejött keretmegállapodás 1.5. pontjában meghatározott – 2021. évre vonatkozó – megállapodás megkötésére vonatkozó jóváhagyásról

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 20.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) jóváhagyja az előterjesztésben foglalt mellékletet és annak függelékeit.