A Médiatanács 1061/2021. (X. 20.) számú döntése

A Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2021. május 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Roma Rádió Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 20.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2021. május 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 1033/2021. (X. 13.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Roma Rádió Kft., és a PJ/14954‑8/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése valamint a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Roma Rádió Kft.-vel a Budapest 100,3 MHz körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Roma Rádió Kft. 2021. június 28-án benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.