A Médiatanács 1062/2021. (X. 20.) számú döntése

A Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. július 21-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes LBK Sport Kft. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 20.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 105,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára megindított pályázati eljárásban az 1034/2021. (X. 13.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az LBK Sport Kft. és 19810‑8/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi az LBK Sport Kft.-vel a Budapest 105,9 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében, az LBK Sport Kft. 2021. augusztus 31-én benyújtott pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.