A Médiatanács 1077/2021. (X. 20.) számú döntése

A Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM 102,6 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Nyíregyháza 102,6 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2021. június 28-július 4. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 20.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Karc FM Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Karc FM 102,6 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Nyíregyháza 102,6 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. június 28-július 4. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.

A Médiatanács megállapítja továbbá, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Karc FM 102,6 állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Nyíregyháza 102,6 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. június 28-július 4. közötti működése során nem sértette meg az ismétlések saját műsoridőhöz viszonyított napi arányára vonatkozó szerződéses kötelezettségét.