A Médiatanács 1079/2021. (X. 20.) számú döntése

Hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. júniusi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése az INTERAX Kft. által üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) állandó megnevezésű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson]

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 20.

A Médiatanács megállapítja, hogy az INTERAX Kft. az általa üzemeltetett Csaba Rádió (Békéscsaba 88,9 MHz) állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2021. június 1-jei adásnapján megsértette az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.