A Médiatanács 1085/2021. (X. 20.) számú döntése

A Kő A Mezőn Nonprofit Kft. által üzemeltetett, „Úgytudjuk” elnevezésű, nyomtatott sajtótermék 2021. augusztus 8-ai számában „Szerelem a Gayer parkban” címmel megjelent médiatartalmat kifogásoló bejelentés [az Smtv. 19. § (3) bekezdése érvényesülésének vizsgálata]

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 20.

A Médiatanács nem indít közigazgatási hatósági eljárást a Médiatartalom-szolgáltatóval szemben, és döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdése szerint levélben tájékoztatja a Bejelentőt.