A Médiatanács 1101/2021. (X. 26.) számú döntése

A Közösségi Rádiózásért Egyesület rádiós médiaszolgáltató 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárás lezárása (Budapest 87,6 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság)

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 26.

A Médiatanács az 539/2021. (VI. 8.) számú végzésével az Mttv. 21. § (1) bekezdése és 22. § (5) bekezdése szerinti műsorkvóta kötelezettségek 2020. évben történő teljesítésének vizsgálata tárgyában a Közösségi Rádiózásért Egyesület Budapest 87,6 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsága vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált.