A Médiatanács 1103/2021. (X. 26.) számú döntése

A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021. II. negyedév)

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 26.

A Médiatanács megállapítja, hogy a Város-Kép Nonprofit Kft. médiaszolgáltató a Nyíregyházi Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatás internetes honlapján, a saját műsorát közlő tartalommal 2021. június 17. napján megsértette az Mttv. 10. § (7) bekezdésében foglaltakat, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.