A Médiatanács 1105/2021. (X. 26.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő, helyi vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi műsorainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése a RÁDIÓ ANTRITT Kft. által üzemeltetett Rádió Antritt állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szekszárd 105,1 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatásban]

Hatósági döntés dátuma: 2021. október 26.

A Médiatanács megállapítja, hogy a RÁDIÓ ANTRITT Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Rádió Antritt állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Szekszárd 105,1 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. augusztus 3. napján sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.